صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مرجع صدور به وسيله متقاضي است و اگر متقاضي واجد شرايط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.

منبع : اتاق اصناف شهرستان بویین میاندشت |ماده 13 قانون نظام صنفی
برچسب ها : تخصصي ,متقاضي ,پروانه ,صدور ,پروانه تخصصي ,صدور پروانهب